เกี่ยวกับเรา

คริสตจักรมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งเอเชีย-แปซิฟิกให้บริการและแนะแนวทางศาสนาแก่สมาชิกของชุมชนมหาวิทยาลัย เราเอาใจใส่ต่อความต้องการทางจิตวิญญาณของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และสมาชิกคริสตจักร เราพบกันเป็นประจำและพันธกิจของเราจะช่วยสร้างชุมชนของผู้เชื่อและความผูกพันเหมือนครอบครัวที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 

พันธกิจของเราเสนอที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่กำลังประสบกับวิกฤติด้านศรัทธา เรายังไปเยี่ยมและอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยในหอพัก บ้านพักคณะ หรือโรงพยาบาลอีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีมิตรภาพและการพบปะสังสรรค์ และทีมงานของเรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังใครก็ตามที่ต้องการเสียงร้องไห้หรือเสียงหัวเราะที่ไพเราะ 

กล่าวโดย สรุป คริสตจักรมหาวิทยาลัยนานชาติเอเชียแปซิฟิกคือการอยุ่เคียงข้าง การมอบของประทานแห่งการสถิตอยู่นั้นเป็นสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่และการมีอยู่ของพระเจ้าในชีวิตเราทันที คริสตจักร AIU ดำเนินงานภายใต้ค่านิยมและหลักการของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส “โดยวิธีนี้ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราถ้าท่านรักกัน” (ยอห์น 13:35)  

พันธกิจ

ภารกิจของเราคือการประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นนิรันดร์ซึ่งได้รับการยืนยันในข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสาม (วิวรณ์ 14:6-12) ผ่านการเป็นพยานเป็นการส่วนตัว การกระทำด้วยความรัก การรับใช้ด้วยความเห็นอกเห็นใจ และการเทศนาตามพระคัมภีร์ จึงนำทุกคนมาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์และเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ในไม่ช้า

คำแถลงวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเราคือสมาชิกทุกคนจะแสดงให้เห็นเหมือนพระคริสต์เสมอๆ ในปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของพวกเขา และเตรียมพร้อมรับการเสด็จมาของพระเจ้า

พบกับศิษยาภิบาลของเรา

Pr. Mahaingam Varah

Senior Church Pastor

Email: [email protected]
Office: CH210A
Ex: 1503

ศจ.ดร.สุรเชษฐ์ อินสม

ศิษยาภิบาลประจำโบสถ์-ไทย

Email: [email protected]
Office: CH132
Ex: 1508

Pr. Franklin Hutabarat

University International Chaplin

Email: [email protected]
Office: CH210
Ex: 1510

ศจ. อนุพงษ์ วงษ์จิราโชค

อนุศาสกประจำมหาวิทยาลัย-ไทย

Email: [email protected]
Office: CH210A
Ex: 1509

MEMBERSHIP

Thank you for considering the Asia-Pacific International University Church for your spiritual needs. Membership is an intentional step in the faith journey that signifies your commitment to following Jesus in the context of a specific congregation (what we sometimes call a “local expressions of the Body of Christ”).

You can join in one of three ways, as detailed below. Whatever path you choose, we hope you’ll join us when you feel the time is right. We’re here to assist you in settling in and becoming a part of our church.

(1) Baptism

Baptism, for Christians, is an expression of our willingness to follow Jesus and to take part in his life, death, and resurrection in a symbolic manner. With Baptism, we also make a commitment to join the church community and serve the world that God loves as part of the Body of Christ. A baptism is the official way for the church at AIU Church and the Seventh-day Adventist denomination to welcome you.

(2) Profession of Faith

One of the ways to join the AIU Church and the Seventh-day Adventist denomination is to make a Profession of Faith. A pastor will typically give a brief introduction to the newcomer during a worship service.

You can join Profession of Faith if any of the following applies to you:

First of all, you must be an already-converted Christian who has been baptized in another Christian communion and wish to join the Seventh-day Adventist Church.

Your home church has failed to respond to a transfer request or your membership record has been misplaced, and you need a letter of transfer from your home church.

(3) Membership Transfer

A membership transfer can be requested through our church office if you are a member of another Seventh-day Adventist congregation and would like to make AIU Church your home church. The request is made by our office, and your previous church confirms your membership and authorizes the move. For those who have had trouble contacting their prior congregations and wish to rejoin us, making a Profession of Faith may be a viable option for you.